GRATIS VERZENDING !!!!! *

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Door zijn bestelling aanvaardt de klant onze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden. Volledige algemene voorwaarden beschikbaar op aanvraag.

2. Voor bestellingen van minder dan €95, worden er transportkosten bijgerekend van €9.50 voor leveringen in België of in Luxemburg, €12.50 voor leveringen in Nederland en € 20 voor Frankrijk. Voor bestellingen van meer dan € 95 met een levering in België of in Nederland worden geen transportkosten aangerekend. Voor andere landen zal elke bestelling individueel beoordeeld worden. De goederen reizen steeds op risico van de verkoper, Maar bij schade of ontbrekende goederen is de bestemmeling eraan gehouden de vaststelling binnen de 5 werkdagen na aankomst per aangetekende schrijven te melden.

Behalve een eventuele regeling naar keuze van FARLA BELGIUM BVBA, beperkt tot vervanging, aanpassing of herstel van het aangekocht artikel is elke verdere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Garantie "tevreden of terugbetaald"  is enkel geldig mits voorafgaande schriftelijke bericht en binnen de 14 werkdagen na faktuurdatum voor de ongebruikte goederen, terug gezonden aan Farla Belgium in de originele, onbeschadigde verpakking met reden van terugzending en vergezeld van een fotocopie van de aankoopfactuur. Transportkosten voor retour zijn steeds ten laste van de klant. Bestellingen op speciale aanvraag kunnen niet teruggegeven worden.

4. In het geval dat een bestelling aan ons wordt geretourneerd als gevolg van een fout van de klant (bijv. verkeerd adres), zullen beide transportkosten, verzending en retourzending, worden afgetrokken van het terug te storten bedrag.

5. De terugbetaling wordt teruggestort op dezelfde rekening vanwaar het werd betaald.

6. De leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven en is niet bindend. Het is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en de transporteur. Overschrijding van de leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling.

Als de zending echter niet binnen 30 dagen na de datum van betaling arriveert, kan de klant de bestelling annuleren en de betaling terug ontvangen.

7. Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is, en nietig verklaard worden indien deze verhindering definitief is.

8. Alle bestellingen moeten op het moment van de aankoop betaald worden.

9. De koper is echter verantwoordelijk voor enig verlies van de goederen.

Indien de koper geen schriftelijke klacht indient binnen de 8 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending, worden onze facturen beschouwd als zijnde aanvaard.

10. Prijzen, afbeeldingen en teksten in onze website, catalogus of promotiefolders (onder voorbehoud van zet- en berekeningsfouten) zijn informatief en niet contractueel, evenals de geschenken (die niet onder garantievoorwaarden vallen). Prijzen worden bevestigd voor de levering. Bij prijswijziging wordt u gecontacteerd. Promoties zijn enkel geldig  zolang de voorraad van de goederen strekt.

11. Slechts 1 geschenk per klant per promotiecode en zolang de voorraad strekt.

12. De offertes gelden voor 15 dagen, leveringstermijn wordt altijd bij benadering opgegeven en is nooit bindend.

13. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.